Regulamin Promocji Weekendowej

REGULAMIN „PROMOCJI WEEKENDOWEJ”

 1. Organizatorem „Promocji Weekendowej” („Promocja”) jest 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł („99rent”).
 2. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin („Regulamin”) a w zakresie nim nie uregulowanym przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Promocja polega na możliwości wynajęcia pojazdów z floty 99rent z uwzględnieniem promocyjnych stawek określonych w Regulaminie w okresie:
  1. Wariant I - od piątku od godziny 15:00 do poniedziałku do godziny 09:00;
  2. Wariant II - od piątku od godziny 09:00 do poniedziałku do godziny 09:00.
 4. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania wskazane w pkt. 17 Regulaminu, jak i osoby prawne oraz inne podmioty trzecie nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z tym zastrzeżeniem, że pojazd w imieniu takiego podmiotu może używać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wymagania wskazane w pkt. 17 Regulaminu.
 5. Promocja obowiązuje w okresie od 01.03.2022 r. do odwołania.
 6. W ramach Promocji obowiązują stawki promocyjne wskazane przez Organizatora na stronie www.99rent.pl. Rezerwacje w ramach Promocji można dokonać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 99rent bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.99rent.pl.
 7. Stawki promocyjne są stawkami ryczałtowymi obowiązującymi za cały okres w zależności od Wariantu wskazanego w pkt 3. Skrócenie okresu najmu, w szczególności zwrot pojazdu w piątek, sobotę lub niedzielę, nie wpływa na wysokość tej stawki.
 8. Rezerwacje w ramach niniejszej Promocji przyjmowane są bez ograniczeń czasowych. Opłata rezerwacyjna równa czynszowi najmu za cały promocyjny okres najmu powinna zostać wpłacona w całości nie później niż do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający najbliższy weekend, w którym rozpocząć ma się okres najmu. W związku z tym, że zawarcie umowy rezerwacyjnej na zasadach objętych Promocją następuje w momencie zapłaty przez Klienta całości Opłaty rezerwacyjnej brak takiej wpłaty w ww. wyznaczonym terminie oznacza rezygnację przez Klienta z Rezerwacji, a umowę rezerwacji uważa się za niezawartą.
 9. Klient ma możliwość anulowania Rezerwacji w każdym czasie przed wydaniem pojazdu. Jednakże w związku z tym, że okres pomiędzy Rezerwacją a rozpoczęciem najmu jest krótszy niż 24 godziny Klient zostanie w takim przypadku obciążony opłatą równą 100% Opłaty rezerwacyjnej. Zasady dotyczące anulowania rezerwacji opisano szczegółowo w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych dostępnym na stronie www.99rent.pl.
 10. Za okres wynajmu przed jak i po okresie obowiązywania promocyjnych stawek ryczałtowych obowiązuje standardowy cenniki 99rent, w szczególności w przypadku zwrotu pojazdu po godzinie 9:00 w poniedziałek zostanie naliczona opłata za kolejny dzień najmu według standardowego cennika.
 11. Przy wynajmie pojazdów w ramach Promocji są możliwe dwie opcje z limitem kilometrów oraz bez limitu.
 12. Na opcje i produkty dodatkowe obowiązują stawki zgodne z aktualnym cennikiem, z tym zastrzeżeniem że nie pobiera się opłat dodatkowych za zwrot pojazdu w niedzielę, także w przypadku zwrotu poza godzinami pracy oddziału. Aktualny cennik opłat dodatkowych obowiązujących w ramach Promocji dostępny jest pod adresem: www.99rent.pl.
 13. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Wynajęcie danego modelu pojazdu może być uzależniona od jego dostępności w wybranym terminie i punkcie najmu.
 15. Punkty najmu pojazdów 99rent oraz klasy pojazdów wynajmowanych przez 99rent dostępne są na stronie internetowej www.99rent.pl.
 16. Warunki najmu pojazdu, w tym opłaty dodatkowe każdorazowo określają umowa najmu pojazdu oraz Ogólne Warunki Najmu Pojazdu stosowane przez 99rent oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są w punktach najmu pojazdu 99rent oraz na stronie internetowej www.99rent.pl.  
 17. W celu zawarcia umowy najmu pojazdu Najemca musi spełniać wymagania wskazane w Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu dotyczące Najemcy. W szczególności Najemcą jak i kierowcą może być osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 6 miesięcy. Odmowa zawarcia umowy najmu pojazdu ze względu na niespełnianie tych wymagań nie stanowi złamania postanowień niniejszego Regulaminu, ani podstawy do żądania zapłaty roszczeń odszkodowawczych w stosunku do 99rent.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być złożone w formie pisemnej na adres siedziby 99rent wskazany w Regulaminie, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@99rent.pl.
 19. 99rent rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając ją osobie zgłaszającej na wskazany przez nią adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 20. Administratorem danych osobowych jest 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe dane oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie pod adresem www.99rent.pl.
 21. Rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Promocji powstałych między 99rent, a Konsumentem jak również pomiędzy 99rent a Klientem będącym osobą fizyczną zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Klientem innym niż wskazany w pkt. 21, a 99rent  zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 23. 99rent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w okresie obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem iż do rezerwacji pojazdu złożonej przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia rezerwacji.
 24. W przypadku dokonywania rezerwacji pojazdu w ramach Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego na stronie internetowej www.99rent.pl określającego m. in. zasady zawarcia umowy rezerwacyjnej uiszczenia i rozliczenia Opłaty rezerwacyjnej, anulowania rezerwacji, z uwzględnieniem treści niniejszego Regulaminu.
 25. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 oraz art. 38a ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem, oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, dla którego jednak umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacji najmu pojazdu zawartej na wskazany okres w związku z jej zawarciem na odległość. Powyższe nie wyklucza skorzystania przez Klienta z prawa anulowania rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w pkt. 24 powyżej.
 26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022.
 27. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.99rent.pl.

                                                                                               Załącznik nr 1

 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD REZERWACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Rezerwacji najmu Pojazdu dokonanego z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego.)
 

1. Adresat: 99rent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000307047, NIP: 524-26-45-677, kapitał zakładowy 435 500,00 zł, adres e-mail bok@99rent.pl

2. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Rezerwacji o numerze wewnętrznym: 
__________________________________, data wynajmu: __________________________
3. Imię i nazwisko Klienta:______________________________________________________
4. Proszę o zwrot kwoty:__________________ Na konto nr: __________________________

Data: ________                                                                      Podpis Klienta: ____________________ 
                                                                                                (niezbędny jedynie w wersji papierowej)

Pobierz załącznik nr 1 w wersji PDF

10 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.

Opinie naszych klientów

5
Polecam każdemu kto tylko pyta o wypożyczalnie, Lublin solidny i dobry kontakt, Zamość tak samo
05.08.2022
Kamil
5
Ja miałam wypożyczony samochód w Krakowie, a zdawałam w Białymstoku. Żadnych problemów. Trochę strachu przed pierwszą jazdą automatem 500 km, ale krótki instruktaż i krótka jazda po Krakowie i opanowane. Samochód oddany w Białymstoku - nie ma żadnych problemów. Polecam!!!
22.07.2022
Podróżująca
5
Wypożyczałam z narzeczonym juz dwa razy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, auta czyste, przygotowane do jazdy. Kontakt bezproblemowy. Polecam każdemu!
27.06.2022
Joasia
5
W lutym po raz pierwszy zdecydowałem się na skorzystanie z 99rent oddział Wrocław. Z całego serca polecam, auto jakie otrzymałem do rezerwacji przekroczyło moje oczekiwania, jego wyposażenie również. Dodatkowo bardzo miła i pomocna obsługa. Polecam!
04.03.2022
Tomasz
5
Polecam firmę 99Rent, a szczególnie oddział w Rzeszowie. Pełen profesjonalizm.
04.02.2022
Darek
5
Szybko i sprawnie. Samochód nowy i czysty. Pan Adam z Łodzi bardzo pomocny i profesjonalny.Polecam!!
09.01.2022
Michał
5
Kilkakrotnie wypożyczałam samochody w oddziale w Płocku. Bardzo miła obsługa, samochody czyściutkie i zadbane. Ceny również atrakcyjne. Gorąco polecam!!!
31.05.2021
Katarzyna/ Płock
5
Bardzo miła i profesjonalna obsługa w Bielsko-Biala.
19.05.2021
Danuta
5
Fachowa obsługa, samochód w bardzo dobrym stanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Napewno w przyszłości skorzystamy ponownie z uslug
14.05.2021
Zadowolony klient
5
Super autko , Bardzo miła obsługa !
04.05.2021
Ewelina
5
Opole- super podejście. Polecam!
02.04.2021
Adrian
5
Polecam ,obsługa bardzo profesjonalna i życzliwa. Polecam oddział w Radomiu.
02.04.2021
Tomasz